I ZÁKONÍK PRÁCE ČEKÁ V ROCE 2023 NOVELIZACE

24. 10. 2022 Od LeJa Account, s.r.o.

A co je možné očekávat za změny například při práci na home office?

  • Práci z domova bude moci zaměstnavatel nejen umožnit, například při péči o děti nebo o postiženého člověka, ale také nařídit, a to v důsledku opatření orgánu veřejnémoci.
  • Zaměstnavatel by měl zaměstnanci pracujícímuz domova hradit náklady spojené s výkonem práce.

         Mělo by se jednat o paušál odvozený od průměrných nákladů na elektřinu, vytápění, vodu, odvoz  

         odpadu.

  • Tyto náklady by měly být stanoveny za 1 hodinu a jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti.

          Vycházet se má z dat Českého statistického úřadu. Minimální výše tohoto nákladového paušálu  

          bude ve státní a veřejné správě činit 2,80 Kč/hod., v soukromém sektoru může zaměstnavatel

          poskytnout paušál vyšší.

Jak se tato změna bude týkat Vás? A připadá Vám minimální částka jako kompenzace adekvátní?