STRAVENKOVÝ PAUŠÁL

3. 2. 2021 Od LeJa Account, s.r.o.

Zaměstnanecký stravenkový benefit lze od letošního roku poskytnout i peněžní formou. Na to, jaké jsou jeho výhody se můžeme podívat v následujícím přehledu:

Pokud má společnost zaměstnanecké odměny formou stravenek zakotveny ve vnitřním předpisu, za odpracovanou směnu náleží zaměstnanci odměna ve výši 100,- Kč. Přičemž příspěvek zaměstnavatele ve výši 55,- Kč, je pro zaměstnance nedaňový příjem, pro zaměstnavatele jde o daňově uznatelný náklad. Stravenky pracovníkům náleží za každou odpracovanou směnu, ovšem za předpokladu, že z ní odpracovali alespoň 3 hodiny.

Od ledna 2021 může zaměstnavatel využít tzv. stravenkového paušálu. Podmínka odpracovat minimálně 3 hodiny ze směny, za kterou paušál náleží pro zaměstnance platí nadále. Daňově je pro zaměstnavatele optimální poskytnout 70% horní hranice stravného, která pro letošní rok činí 108,- Kč. Maximální daňově optimální příspěvek je tedy 75,60 Kč.

Ale pozor, pokud zaměstnanci vznikne nárok na stravné v rámci služební cesty, nemá již nárok na stravenku ani na stravenkový paušál!

A jak je to daňově výhodné pro zaměstnance? Stravenkový paušál čerpaný do částky 75,60 nevstupuje zaměstnanci do hrubé mzdy, neovlivňuje čistou mzdu a přičítá se až k částce k výplatě. Pokud by však zaměstnavatel poskytl zaměstnanci vyšší paušál, částka nad rámec částky 75,60 Kč již není osvobozena od daně, ale vstupuje do hrubé mzdy ke zdanění. U zaměstnavatele je však celá částka daňově uznatelná.

Přejeme Vám dobrou chuť k obědu, ať už se stravenkou v ruce nebo se stravenkovým paušálem k výplatě.