PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY MEZI MANŽELY

17. 2. 2021 Od LeJa Account, s.r.o.

Pracovněprávní vztahy mezi manželi jsou Zákoníkem práce zakázány. Věděli jste ale, že toto omezení se nevztahuje na další blízké příbuzné a zaměstnat můžete třeba i svého druha/družku?

Vznik základního pracovněprávního vztahu za trvání manželství/partnerství vylučuje ustanovení par. 318 ZP a zároveň vylučuje pokračování takového vztahu poté, co bylo v jeho průběhu manželství/partnerství uzavřeno.

Ovšem na pracovněprávní vztahy mezi druhem/družkou se tento zákaz nevztahuje. Stejně tak je možné zaměstnávat například, dceru, syna, otce nebo matku. Pracovněprávní vztahy zůstávají nedotčeny i v případech, kdy jeden z manželů/partnerů, je společníkem obchodní společnosti, členem družstva nebo členem jejich orgánů. Jelikož jde o pracovněprávní vztah mezi obchodní společností/družstvem a jedním z manželů, nejsou tyto vztahy zakázané. Nejde totiž o pracovněprávní vztah mezi manželi či partnery.

Možná je i situace, kdy pomáhá jeden z manželů, který není podnikatelem tomu druhému v podnikatelské činnosti, případně vykonávají-li oba podnikatelskou činnost společně. Zde jde totiž o vztah občanskoprávní, ne pracovněprávní.